“สร้อยดอกหมาก” ผ้าไหมลายมัดหมี่เอกลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคาม

“สร้อยดอกหมาก” ผ้าไหมลายเอกลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคาม แพรพรรณชั้นเลิศมรดกแห่งหัตถกรรมจากจุดเริ่มต้น ปลูกหม่อนไหม จนได้มาซึ่งเส้นไหมแท้มันเงาคุณภาพสูงพร้อมที่จะนำมาถักทอเป็นผ้าผืนงาม วางลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นชิ้นแล้วชิ้นเล่าที่ปรากฎสู่สายตาชาวโลกจนวันนี้ ผ้าไหมไทยคือแพรพรรณอันเลอค่าที่ทั่วโลกต่างพูดถึง

(Visited 1 times, 1 visits today)