สินค้า OTOP ที่นำมาจัดเเสดงโชว์ในวันงาน โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวังแสง ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

๑๙ ต.ค. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสงวน มะเสนา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมออกบริการประชาชนตามโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้านวังแสง ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางไพเราะ รอยตระกูล และนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำส่วนราชการ หน่วยงาน ของจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)