๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ Trader จังหวัดมหาสารคาม เพื่อวางแผนการดำเนินงาน Trader ของจังหวัดมหาสารคาม ในปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๐๖ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ Trader จังหวัดมหาสารคาม เพื่อวางแผนการดำเนินงาน Trader ของจังหวัดมหาสารคาม ในปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๐๖ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

(Visited 1 times, 1 visits today)