6 ม.ค. 60 นางสงวน มะเสนา รักษาราชการเเทนพัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัดรุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองมหาสารคาม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 3 อำเภอ นาดูน วาปีปทุม บรบือ รวม 82 ค

6 ม.ค. 60 นางสงวน มะเสนา รักษาราชการเเทนพัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัดรุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองมหาสารคาม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 3 อำเภอ นาดูน วาปีปทุม บรบือ รวม 82 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)