คลังเก็บ: บริการของเรา

สินค้า OTOP ที่นำมาจัดเเสดงโชว์ในวันงาน โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวังแสง ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ Trader จังหวัดมหาสารคาม เพื่อวางแผนการดำเนินงาน Trader ของจังหวัดมหาสารคาม ในปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๐๖ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

27 มี.ค. 59 นายธาดา กิจชัย พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางปนัดดา แก้วมณี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ขับเคลื่อนหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตปี 2559

27 ก.พ.59 พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม นายธาดา กิจชัย มอบหมายให้ นางปนัดดา แก้วมณี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ขับเคลื่อนหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ บ้านหัวขัว หมู่ที่ 4 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม