เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางสงวน มะเสนา

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มเป้าหมาย/ทดสอบตลาดและจัดเวทีคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP KBO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มเป้าหมาย/ทดสอบตลาดและจัดเวทีคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP KBO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง